Marko Pintera

Iscrtavanje metodom praćenja zrake korištenjem paralelne obrade kod suvremenih grafičkih procesora

Iscrtavanje metodom praćenja zrake (ray tracing) temelji se na fizikalnim principima ponašanja zrake svjetlosti te se stoga odlikuje izuzetnom realističnošću. Naravno, to ima svoju cijenu u velikim zahtjevima na računalne resurse. Suvremeni grafički procesori nisu optimirani za metodu praćenja zrake, no kako se oni sastoje od velikog broja procesnih jedinica može se korištenjem paralelne obrade enormno ubrzati iscrtavanje. Diplomski rad bi sadržavao uvod u osnove iscrtavanja praćenjem zrake svjetlosti, te implementaciju algoritama za praćenje zrake koji bi obuhvaćali zrcaljenje, lom i raspršenje svjetlosti. Potom bi se dao pregled – opis i usporedba različitih GPGPU (General purpose computation on GPUs) arhitektura, uključujući OpenCL, CUDA i DirectCompute. Konačni cilj je efikasna implementacija metode praćenja zrake korištenjem visokog stupnja paralelne obrade kojeg omogućuju suvremeni grafički procesori.
Diplomski rad: Iscrtavanje metodom praćenja zrake korištenjem paralelne obrade kod suvremenih grafičkih procesora (pdf)
Mentor: doc. dr. sc. Ivan Hip - Suocjenjivač: prof. dr. sc. Dragutin Kermek - Datum obrane: 6. srpanj 2011.