Tin Komlinović

Vizualizacija valnih pojava

Mnoštvo valnih fenomena kao što su interferencija, difrakcija, refleksija, transmisija, disperzija, moguće je prikazati pomoću računalne grafike. Takvi prikazi imaju edukativnu, a zbog raznolikosti oblika često i estetsku vrijednost i predstavljaju jednu od efektnijih primjena računalne grafike. U diplomskom radu treba praktično vizualizirati različite valne fenomene korištenjem animacije, modela osvjetljavanja i prozirnosti.
Diplomski rad: Vizualizacija valnih pojava (pdf) - Prezentacija: (pdf) Napomena: za nesmetano izvršavanje primjera potrebno je imati noviji Firefox ili Chrome preglednik.
Mentor: doc. dr. sc. Ivan Hip - Suocjenjivač: doc. dr. sc. Zlatko Erjavec - Datum obrane: 27. rujan 2013.