Krunoslav Đuras

Grafička kartica kao masivno-paralelno računalo

Moderne grafičke kartice zapravo su masivno-paralelna računala na kojima je uz pomoć odgovarajućih programskih sučelja kao što su CUDA ili OpenCL moguće implementirati sve vrste proračuna (GPGPU - General-Purpose computing on Graphics Processing Units). Cilj ovog diplomskog rada je da se korištenjem programskog sučelja OpenCL implementira paralelno rješavanje nekoliko standardnih numeričkih problema na GPU te ispita koliko je doista moguće dobiti na brzini u usporedbi sa standardnom implementacijom na CPU.
Diplomski rad: Grafička kartica kao masivno-paralelno računalo (pdf)
Izvorni kod u Pythonu i C-u: (zip)
Mentor: doc. dr. sc. Ivan Hip - Suocjenjivač: prof. dr. sc. Alen Lovrenčić - Datum obrane: 10. rujan 2013.