Bernard Brček Bedeković

Booleove operacije na 3D objektima

Zadaća je aplikacija za 3D računalno projektiranje (CAD) da omoguće kreiranje i manipulaciju geometrijskih tijela proizvoljnih oblika. Međutim, raznolikost oblika koje mogu modelirati ograničena je reprezentacijom koja se koristi za opis i pohranu. Jedna od često korištenih metoda za modeliranje je konstruktivna stereometrija (Constructive Solid Geometry - CSG) koja kreće od određenog broja jednostavnih geometrijskih tijela (npr. kocka, valjak, kugla), a ona se Booleovim operacijama - unijom, presjekom i razlikom - mogu kombinirati u složenija tijela. Iako konceptualno jednostavne, Booleove operacije na 3D objektima složene su za implementaciju. Potrebno je opisati algoritme i moguće optimizacije te implementirati jezgru sustava za konstruktivnu stereometriju koji bi omogućio Booleove operacije na jednostavnim 3D objektima.
Diplomski rad: Booleove operacije na 3D objektima (pdf) - Prezentacija: (pdf)
Mentor: doc. dr. sc. Ivan Hip - Suocjenjivač: prof. dr. sc. Neven Vrček - Datum obrane: 23. rujan 2013.