Plohe zadane parametarskim jednadžbama
Projekt iz kolegija RG

O projektu


Opisivati plohe možemo na nekoliko načina:

  • implicitnim oblikom
  • explicitnim oblikom
  • vektorskim oblikom
  • parametarskim oblikom

U računalnoj grafici, najkorisni oblik nam je parametrski oblik.
Parametarski oblik izgleda ovako:

  • x = x0 + axu + bxv
  • y = y0 + ayu + byv
  • z = z0 + azu + bzv

Parametri su dakle u i v. Preko njih možemo preslikati bilo koju
točku (u,v)∈ℝ2 u (x,y,z)∈ℝ3. Stoga sa funkcijom preslikavanja zapisujemo:

  • x(u,v) = x0 + axu + bxv
  • y(u,v) = y0 + ayu + byv
  • z(u,v) = z0 + azu + bzv

U kontekstu implementacije, to znači da određivanje točke koju želimo
iscrtati je izrazito specifično - samo trebamo funkciji(metodi) preslikavanja
proslijediti vrijednost parametara u i v. Postojati će 3 metode za
svaki parametar, ie. x(u,v), y(u,v), z(u,v).

Treba nam i klasa koja će iscrtavati te vrijednosti po proizvoljnom algoritmu.
U ovom projektu iscrtavati ćemo wireframe. On funkcionira tako da kroz zadane periode
za parametre prođemo sa zadanim pomakom. Imamo ugniježđenu 2 para ugnjiežđenih for petlji.
U jednom paru prolazimo sa parametrom u kao vanjskom petljom, a sa v kao unutarnjom.
U drugom paru prolazimo obrnuto. Redoslijed parova nije bitan.
Također, između svakog pomaka unutar petlje bitno je da povlačimo crtu između svake točke.

Projekt možete skinuti ovdje .

Applet


No Java?!

Autor


Eugen Štimac

Za kolegij 'računalna grafika', FOI

Varaždin, siječanj 2015.