GPGPU: Nvidia CUDA - Projekt iz računalne grafike 2014./2015.

O ovom radu

U ovom radu htjeli smo prikazati neke osnove GPGPU-a (general-purpose computing on graphics processing units, računarstvo opće namjene na jedinicama za grafičko procesiranje) i rada s NVIDIA CUDA tehnologijom.

U tu svrhu smo pripremili nekoliko primjera u programskom jeziku C koji koriste NVIDIA grafičke kartice za brzo obavljanje paralelnih zadataka. Među primjerima su množenje matrica te računanje i grafički prikaz Mandelbrotovog skupa (pomoću OpenGL-a i FreeGLUT-a).

NVIDIA CUDA

CUDA (Compute Unified Device Architecture) je tehnologija razvijena od strane NVIDIA-e koja omogućuje pisanje programa koji se izvode na grafičkim karticama koje podržavaju CUDA programe. CUDA zapravo daje progamerima pristup GPU-ovom skupu instrukcija i tako omogućuje pisanje programa koji iskorištavaju ogromnu moć paralelne obrade koja im je dostupna - i koja se može iskoristiti za bilo što, ne nužno računalnu grafiku.

Više možete sazanati u prezentaciji koju smo pripremili.

O autorima

Novosel
Rukavina

Mentori

doc. dr. sc. Ivan Hip

Damir Horvat, prof.