Menu

Model idealnog plina

Konstanta je vezana uz mjernu jedinicu pritiska i volumena. Izračunava se broj molova s obzirom na dane varijable.

Mijenjajte varijable kako bi se izračun ponovio. Možete mijenjati broj molova i temperaturu.

Model

Varijable

Pa

m^3

mol

(m^3 × Pa) ÷ (mol × K)

Formula

P × V = n × R × T

P - pritisak
V - volumen
n - broj molova
R - konstanta
T - temperatura