FraktaliFraktali su geometrijski oblici koji se mogu podijeliti na dijelove, a od kojih je svaki dio umanjena kopija cijeline. Fraktal, kao beskonačan uzorak koji se ponavlja u različitim veličinama može biti prirodan fenomen ili pak matematički skup.

Fraktali su ljudima poznati od pamtivijeka, samo što ih kao takve nisu prepoznavali, a prvi dokumentirani prikaz fraktala nalazimo već u 16 st. Posije toga, mnogi su proučavali te fascinantne tvorevine, međutim do pojave računala nije mogao biti uočen u potpunosti njihov značaj. Samu riječ skovao je Benoit Mandelbrot 1975. godine.

Three.js

Three.js je 3D javascript bibilioteka/API koja se koristi za stvaranje i prikaz animirane 3D računalne grafike u web pregledniku, a koristi WebGL.

Three.js je prvi put objavio Ricardo Cabello na GitHub-u 2010. godine

Više

Jednostavan primjer

Kochova pahuljica

Kochova pahuljica jedna je od prvih opisanih fraktalnih krivulja, predstavljena od strane švedskog matematičara Nielsa Fabiana Helge von Kocha 1904. godine.

Kochova krivulja nastaje kada liniju određene duljine podijelimo na tri jednaka dijela, a potom srednji dio zamjenimo dvjema novim linijama jednakih duljina. Isti postupak ponavlja se sa svakom od novonastalih linija. Na analogan način može se dobiti i Kochova pahuljica počevši od oblika trokuta.Više

Projektni zadatak uključuje crtanje 3D Kochove pahuljice, kojoj je baza, odnosno početna iteracija u ovom slučaju tetraedar, za razliku od trokuta kod "klasične" 2D Kochove pahuljice.

Više

Članovi tima

Josipa Klarić

joklaric@foi.hr

Anton Kvesić

ankvesic@foi.hr