Rasterizacija i omekšavanje

1. Uvod

Iscrtavanje na računalnim zaslonima je, unatoč značajnom napretku tehnologije njihove izrade i dostpunosti vrlo visokih razlučivosti, još uvijek prilično nesavršeno. To je vrlo lako uočiti ukoliko se ne koristi neki od algoritama koji iskorištavaju nesavršenosti ljudskog oka i time stvaraju privid "glatkog" iscrtavanja linija na zaslon. Sve skupa izvire iz činjenice kako je za samo crtanje nakošenih linija potrebna posebna tehnika koja se naziva rasterizacijom (eng.: rasterisation). Nakon toga na snagu stupa priča o takozvanom omekšavanju (eng.: anti-aliasing). Prvo poglavlje nakon uvoda će opisati problem iscrtavanja linija na računalni zaslon te način njegovog rješavanja. S danim objašnjenjem spomenutog problema iscrtavanja moći će se uočiti sljedeći problem koji je logična posljedica tehnike rasterizacije, a to je nazubljenost (eng.: aliasing). Odjeljak nakon opisa problema nazubljenosti će detaljnije objasniti teoretsku podlogu na kojoj počivaju tehnike omekšavanja, a na samome kraju ovoga kratkoga rada biti će prikazana primjena rasterizacije i omekšavanja pomoću skriptnog programskog jezika JavaScript i novog jezika za obilježavanje HTML5.

Luka Šoštarić, Računalna grafika