Moje ime je Filip Šostarec i student sam FOI-a

Ova stranica izrađena je u svrhu predstavljanja projekta na kolegiju Računalna Grafika na Fakultetu Organizacije i informatike u Varaždinu.

Tehnologije koje su korištene za ovaj projekt su:

  • OpenGL
  • PyOpenGL
  • Python