OpenCV

OpenCV je computer vision biblioteka otvorenog koda. Njen fokus su aplikacije koje rade s podacima u stvarnom vremenu (real-time aplikacije).
Jedan od glavnih ciljeva OpenCV-a je pružanje jednostavne infrastrukture za rad sa computer vision-om i omogućuje jednostavan i brz razvoj jednostavnih ali i složenijih aplikacija. Biblioteka sadrži viđe od 500 funkcija koje se protežu kroz gotovo sva područja računalne vizije i strojnog učenja ( machine learning ).
Naravno, obavljanje velikog broja operacija i kompliciranih algoritama nad podacima u stvarnom vremenu zahtjeva optimiziran kod pisan na nižoj razini. Upravo zato je OpenCV originalno pisan u programskom jeziku C. Službeni repozitorij se može pronaći na github stranici projekta. Osim korištenja C jezika za razvoj openCV aplikacija, razvijena su sučelja prema mnogo rugih jezika više razine kao npr. Java, Python, Ruby itd.

U ovom radu ću objasniti osnovne načine korištenja openCV biblioteke iz Python programskog jezika. Pokazati ću način instalacije, stvaranje osnovnih primjera korištenjem biblioteke te prikazom osobnih aplikacija kreiranih ovom bibliotekom.