Box2D & OpenGL

Biblioteka (eng. library) napisana u C++ programskom jeziku koja omogućava simulaciju fizike u igrama. Napisao ju je Erin Catto, a biblioteka radi na više platforma i široko je rasprostranjena u području 2D igara koji imaju neke elemente fizike u samoj igri. Sama biblioteka je portana na više programskih jezika, npr. postoje verzije Box2Dx (C#), Box2DJS (Javascript), itd.


Tko ga koristi?

S obzirom da je biblioteka Open-source, kao što je već rečeno prilično je popularna i koristi ju mnogo ljudi u svojim proizvodima. Jedan od najpoznatijih primjera je igra Angry Birds čija se funkcionalnost oslanja na Box2D engine. Također u ju možemo pronaći u kombinacijama sa brojnim Game Engine-ima, npr. Unity2D, Cocos2D, AndEngine, Sprite Kit i mnogi drugi.

Slične biblioteke

Chipmunk (2D), Bullet (3D), itd.