Implementacija odrezujućih ploha

Algoritmi

CSS Templates
Postoji puno algoritama koji se koriste za implementaciju odrezujućih ploha u računalnoj grafici.

Algoritmi za odrezivanje linija:
  • Cohen–Sutherland
  • Liang–Barsky
  • Fast-clipping
  • Cyrus–Beck
  • Nicholl–Lee–Nicholl
  • ...

Implementacija

CSS Templates
U programskom jeziku java je implementiran algoritam koji simulira odrezujuću plohu. Algoritam se temelji na pronalaženju sjecišta pravca kojeg treba "odrezati" i ravnine koja odrezuje taj pravac.


Također su u OpenGL-u isprobane gotove funkcije za implementiranje odrezujućih ploha.

Primjeri

CSS Templates

Primjeri:

  • java Applet
  • OpenGL