Mario Oršolić
Unity - teksture & UV mapping

Teksture predstavljaju datoteke slika ili videa koji se postavljaju na razne objekte. Uz pomoć njih modeli i particles postaju realnije. Teksture modelu mogu pridodati nove detalje vezane za boju, naboranost, odsjaj i sl.UV mapping

UV mapiranje je proces spajanja 2D slike sa 3D modelom. Tijekom ovog procesa tekstura se projicira na 3D objekt. Standardna terminologija prilikom korištenja ove metode odnosi se na "U" i "V" koordinate koje predstavljaju koordinatne osi 2D teksture. Ova terminologija se koristi da ne bi došlo do zabune prilikom....

picture1 Vidi više

Animirane teksture

Kao što je već rečeno u osnovama tekstura, UV teksture predstavljaju dvije kordinate U i V preko kojih se tekstura prenosi na 3D model. Vodeći se ovim principom moguće je definirati jedan prozor odnosno isječak veće teksture primjerice (0.3 ; 0,7) te na taj način isjeći jedan smajlić iz iduće slike. Te ako bi ovaj isječak množili sa nekim offsetom....

picture1 Vidi više

Bump Maps

Bump mapping je tehnika u računalnoj grafici za simuliranje neravnina na površini objekta. Ovo se postiže utjecanjem na površinske normale objekta tijekom izračuna svjetlosnih efekata. Rezultat ovakvih normala je prividna neravna površina.
picture1 Vidi više