Detekcija presjeka i kolizije
Literatura - Ovdje je popis korisnih linkova za one koji žele znati više i korištena literatura.