Detekcija presjeka i kolizije
Primjer detekcije kolizije

primjer koda se nalazi na navigacijskom linku "Kod".

Upute:

Program je napravljen pomoću openGL-a u c programskom jeziku na u devc++ na Windows platformi. Trebao bi se dat kompajlirat i na linux platformi kao i programi do sada izrađeni na vježbama odnosno za zadaću.

koriste se tipke: a, s, d (lijevo, stop, desno) za kretanje igračeve kugle.
c i x za povećavanje/smanjivanje igračeve kugle.
q za izlaz iz programa
Cilj je izbjegavati kugle koje se sve brže približavaju, prilikom kolizije sa igračevom kuglom igra se zaustavlja.