Detekcija presjeka i kolizije
Detekcija sudara

Detekcija sudara se odnosi na računalni problem detektiranja presjeka dvaju ili više objekata. Često se asocira sa video igrama i ostalim fizikalnim simulacijama te robotici. Rješavanje problema sa detekcijom kolizije zahtjeva korištenje koncepata iz linearne algebre i računalne geometrije. Kod složenih objekata detekcija sudara je vremenski vrlo zahtjevna.


Osnovni principi

Prvo se koriste brzi i jednostavni testovi kojima se eliminiraju potencijalne kolizije, a kasnije zahtjevniji. upotreba jednostavnijih geometrijskih oblika za aproksimaciju složenih kod igara brzina je važnija od točnosti dok je kod fizikalnih simulacija važnija točnost.


Brzi i jednostavni test

Glavni cilj je izbjegavanje izvođenja sporih i zahtjevnijih testova za tijela koja su jako udaljena jedna od drugih. Tijela se obuhvaćaju jednostavnijim likovima poput kugle, kvadra paralelnim s koordinatnim osima, konveksnom ljuskom i slično. Što je obuhvatni lik složeniji, bolje se aproksimira predmet, međutim raste složenost testiranja.


Ubrzanje testiranja podjelom prostora

Kao što se vidi na slici, prostor se dijeli na više dijelova tako da se svaki objekt ne testira sa svakim nego samo sa onima koji se nalaze u istom dijelu kako bi se ubrzalo testiranje.


Složenije testiranje

ako brži testovi detektiraju potencijalnu koliziju izvršavaju se precizniji i zahtjevniji testovi, odnosno testovi za pojedine poligone objekata. Kruti objekti se najčešće prikazuju sa mrežom trokuta. Za svaki se objekt određuje lista vrhova i trokuta. Potrebno je izvršiti testove presjeka za sve trokute koji se potencijalno sudaraju.


Test presjeka trokuta

Neka je trokut t1 u ravnini pi1, a trokut t2 u ravnini pi2. Izračunava udaljenost svih vrhova t1 od ravnine pi2, ako su sve udaljenosti istog predznaka znači da nema presjeka jer trokut t1 ne sječe ravninu trokuta t2. Ako sječe ravninu ponavlja se test sa trokutom t2 i ravninom pi1.


Ako oba trokuta sjeku ravninu drugog trokuta, izračuna se pravac koji je presjek ravnina pi1 i pi2. Vrhovi trokuta se projiciraju na pravac. Presjeci trokuta sa pravcem pronalaze se iz sličnosti trokuta. Pronalaze se intervali za oba trokuta te ako se preklapaju onda se ti trokuti sjeku