Microsoft XNA

Dobrodošli na web stranicu izrađenu u sklopu kolegija Računalna grafika na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu! Na ovim ćemo stranicama predstaviti razvojno okruženje za izradu igara Microsoft XNA, te ćemo preko praktičnih primjera pokazati specifičnosti razvoja u navedenom okruženju.

xna logo

Projekt izradili: Ivan Ković, Ivan Petrović

Ukratko o Microsoft XNA-u

XNA se od strane Microsoft-a promovira kao razvojno okruženje pomoću kojeg se na jako jednostavan način mogu razvijati 2D i 3D igre za sljedeće platforme:

Osnovna prednost XNA nad sličnim alatima ili razvojnim okruženjima je lakoća korištenja i blaga krivulja učenja za početnike. Sastavni dijelovi paketa Microsoft XNA Game Studio 4.0 uključuju XNA Framework 4.0 koji se sastoji od biblioteka klasa sa ciljanim funkcionalnostima specifičnima za razvoj igara. Osim toga, obogaćuje sadržaj poznatog IDE-a Microsoft Visual Studio s alatima potrebnima za dodavanje audio i video sadržaja aplikacijama.

Smatramo da je u samom početku potrebno naglasiti da je Microsoft početkom 2013. godine objavio da ne planira u budućnosti objavljivati daljnje verzije XNA-a. Logično je zapitati se zašto onda uopće trošiti vrijeme i trud na učenje rada u takvom razvojnom okviru? Odgovor se krije pod nazivom Xbox Live Indie Games. Riječ je o trgovini igara koje su za konzolu XBOX 360 razvili neovisni developer-i koristeći se XNA-om. Budući da je relativno jednostavno početi razvijati igre u XNA-u, svaki entuzijast ima priliku zaraditi na svojoj ideji pa je jasno zašto XNA i dalje ima velik broj poklonika.