Matej Bulić, Marin Desnica - Blender

Tema rada je Blender, alat za 3D modeliranje.

Usmjeren na medijske stručnjake i umjetnike diljem svijeta, Blender se može koristiti za izradu 3D vizualizacija i fotografija, kao i za emitiranje kino-kvalitete videa, dok 3D engine u realnom vremenu, omogućuje stvaranje 3D interaktivne sadržaje za samostalne reprodukcije ili video igre.

Blender je napravljen 1993 i postao je upotrebljiv proizvod u kolovozu 1994 kao integrirani program koji omogućuje stvaranje 2D i 3D sadržaja. Blender pruža širok spektar modeliranje, tekstura, rasvjeta, animacije i za naknadnu obradu videa u jednom paketu. Kroz svoje otvorene arhitekture, Blender nudi cross-platformsku interoperabilnosti, proširivost, nevjerojatno mali trag(footprint) i uzak integrirani tijek rada. Blender je jedan od najpopularnijih 3D Open Source grafičkih aplikacija u svijetu.

Za zadatak smo napravili Stari Gradu u Varaždinu. Prije samog početka rada trebali smo proućiti kako funkcionira navigacija u samom programu. Program ima puno kratica te je sam početak dosta zahtjevan, zato je potrebno dosta iskustva da bi se u programo moglo brzo i kvalitetno raditi.

Matej Bulić i Marin Desnica, RG 2014