OpenGL ES 2.0 na Androidu
Općenito

OpenGL ® ES je cross-platformski API za 2D i 3D grafiku na ugrađenim sustavima - uključujući konzole, mobitele, aparate i vozila. Sastoji se od dobro definiranih podskupova OpenGL-a, stvara fleksibilno i moćno low-level sučelje između softvera i grafičkog ubrzanja.

Android uključuje podršku za visoke performanse u 2D i 3D grafici s Open Graphics Library (OpenGL®), konkretno, OpenGL ES API. Android podržava nekoliko verzije OpenGL ES API-a:

- OpenGL ES 1.0 i 1.1 - Ova specifikacija API-a podržava Android 1,0 i više.
- OpenGL ES 2.0 - Ova specifikacija API-a podržava Android 2.2 (API level 8) i više.
- OpenGL ES 3.0 - Ova specifikacija API-a podržava Android 4.3 (API razini 18) i više.


OpenGL ES 2.0

OpenGL ES 2.0 kombinira verziju OpenGL Shading Language-a za programiranje Vertex i fragment shader-a koja je prilagođena za ugrađene platforme, zajedno s pojednostavljenim API-jem od OpenGL ES 1.1 koji je uklonio bilo koju fiksnu funkcionalnost koja se lako može zamijeniti shader programima, kako bi smanjili troškove i potrošnju energije naprednih programabilnih grafičkih podsustava.

OpenGL ES 2.0 Reference card - specifikacija definirana u odnosu na OpenGL 2.0 specifikaciju.

OpenGL ES 2.0 Shading language - dodaje iste osnove jezika za sjenčanje (shading language) kao i ona koja se koristi u OpenGL 2.0, ali prilagođena za ugrađene platforme.

Programmable Pipeline od OpenGL 2.0 zamjenjuje fiksnu transformaciju funkcija i fragment pipeline od OpenGL 1.x. Korištenjem shader-smanjuju se troškovi i potrošnja naprednih programabilnih grafičkih podsustava.

Veći raspon opcija za preciznost za korištenje u ugrađenim uređajima - dodaje isti osnovni jezik za sjenčanje kao što se koristi u OpenGL 2.0.

Frame Buffer Objects - pojednostaviti upravljanje površine i ponuditi podskup funkcionalnosti od desktop verzije

Nije 100% kompatibilan sa OpenGL ES 1.x - iako su promjene svedene na minimum i uklonjene funkcionalnost se može zamijeniti s shaderima

Kontakt
Email: drazen.bandic@foi.hr