Vježbe 7

OpenGL - model osvjetljavanja (Lighting/Illumination model)

Primjer 1: Animacija rotacije stožca s uključenim izvorom svjetlosti. Za ispravno osvjetljavanje važno je definirati svojstva i pozicionirati izvore svjetlosti, definirati svojstva materijala, paziti na konzistentnu orijentacija poligona i ispravno definirati vektore normale. Izvorni kod:   Lstozac.c
U demo programu Lstozac.c mogu se odgovarajućim slovima interaktivno uključivati/isključivati opcije:
7.1. Definirajte vektore normale u modelu valjka iz zadatka 6.2.b. te animirajte rotaciju valjka pod uključenim izvorom svjetlosti.
7.2. Definirajte vektore normale u modelu kugle iz zadatka 6.2.c. te animirajte rotaciju kugle pod uključenim izvorom svjetlosti. Podešavanjem svojstava materijala pokušajte stvoriti privid da se radi o zlatnoj kugli. Također, definirajte svojstva unutarnjih površina, tako da budu vidljive kad se odstrani dio plašta kugle. Konačno, dodajte još jedan izvor svjetlosti koji ima ograničenu kutnu širinu, tj. ponaša se kao reflektor.
7.3. Primijenite sva stečena znanja i osvijetlite model vjetrometra iz zadatka 6.3.