1 2 3 4
 

Uvod

U ovom radu opisana je interaktivna 3D grafika u PDF-u. Predstavljene su 3D opcije koje je moguće koristiti kod upravljanja 3D objektima u PDF-u te dva načina stvaranja 3D objekata u PDF-u; pretvaranje CAD objekata u 3D objekte prilagođene PDF-u i programiranje 3D objekata u programskom jeziku Asymptote .

NAPOMENA: interakcija s 3D PDF objektima je moguća uz korištenje PDF čitača Adobe Reader (verzije 9+ ).