Python
Prema definiciji Pyton je programski jezik visoke razine čija je svrha da programski kod učili što jednostavnijim za razumijevanje. Za sintaksu Python-a se govori kako je jasna i ekspresivna. Programske paradigme koje krase Python su: objektno orijentiran jezik | stil funkcijskog programiranja | dinamični sistem tipova podataka | automatizirano upravljanje memorijom

Instalacija za platformu Windows:
  • 1 Preuzeti i instalirati Python programski jezik

  • 2 Preuzeti i intalirati PyOpenGL

  • 3 Testirati instalaciju: U slučaju da se pojavljuje pogreška: „TypeError: 'NoneType' object is not callable“ potrebno je ručno dodati MSVC 2.8.0 *.dll datoteke u direktorij C:\Windows\System32

Pokretanje Python s PyOpenGl modulom
from OpenGL.GL import * from OpenGL.GLUT import * from OpenGL.GLU import * import sys import math def main(): main()
Python community

Jednostavnost izražavanja pomoću Python-a utjecala je na njegovu rasprostranjenost. Takozvana Python zajednica veoma impresivno nudi podršku novima korisnicima ali i onim naprednijim. Podrška se primječuje kroz razne tuttoriale za početnike ali i pregršt modula koji olakšavaju korisnicima rad.