Grafika i animacija u HTML5

Uvod

HTML5 je peta revizija HTML standarda. Uvodi širok raspon novih tehnologija kao što su:

  • Novi HTML elementi (<canvas>, <video>, <audio>)
  • Geolokacijski API
  • API za drag-and-drop
  • API za lokalne podatke
  • Web Forms 2.0
  • Podrška za audio i video
  • Integracija sa SVG grafikom
  • CSS3
  • 2D i 3D animacija
  • Javascript 2.0


U ovom projektu ćemo ukratko proći kroz osnove HTML5, ali nadamo se da ćemo time zainteresirati korisnike za daljnji rad sa HTML5. Za one koji žele saznati i naučiti više, pripremili smo nekoliko korisnih linkova i knjiga.Izradile: Maja Hornung, Kristina Takač