Ovo je web mjesto napravljeno u svrhu prezentiranja projekta iz kolegija Računala grafika na Fakultetu organizacije i informatike. U projektu je obrađena tema arhitektura grafičkih procesora te GLSL (OpenGL Shading Language).