Računalna grafika

Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Ivan Hip

Primjeri (Java appleti)

  1. Zrcaljenje na pravcu (geometrijske transformacije u ravnini)
  2. Ventilator (uzastopne geometrijske transformacije - animacija)
  3. Kocka (ortogonalno projiciranje)
  4. Rotacija kocke (animacija pridonosi dojmu trodimenzionalnosti)
  5. Avion (žičani model - ortogonalno projiciranje)
  6. Prelet aviona (perspektivno projiciranje)
  7. Stari Grad (nedostatnost žičanog modela)