Računalna grafika - 1. kolokvij (grupa A)

6. listopad 2012.

Prezime, ime i potpis:
1. Na zaslonu prikažite dio ravnine tako da je u donjem lijevom uglu koordinata (-5, -5), a u gornjem desnom (5, 5), te crnom bojom nacrtajte koordinatne osi [1 bod]. U središtu koordinatnog sustava nacrtajte plavu kružnicu polumjera r = 1.5 [1 bod]. Crvenom bojom nacrtajte kardioidu x(t) = r (2 cos(t) - cos(2 t)) i y(t) = r (2 sin(t) - sin(2 t)) pri čemu je također r = 1.5 [1 bod]. Animirajte iscrtavanje kardioide: plavu kružnicu polumjera r = 1.5 koja kruži oko centralne kružnice [1 bod], malu kružnicu na mjestu koje iscrtava kardioidu [1 bod] i animacija same kardioide da se iscrtava do središta te male kružnice [1 bod] - vidjeti applet!
2. Nacrtajte stiliziranu vjetrenjaču koji se sastoji od crnog valjka [1 bod] i crvenog krova u obliku stošca [1 bod], a stoji na zelenoj uzvisini koja je zapravo krnji stožac [1 bod]. Nacrtajte pravokutna krila vjetrenjače [1 bod] i animirajte njihovu vrtnju [1 bod]. Sve to prikažite u ortogonalnoj projekciji u pogledu "sa strane" [1 bod] - vidjeti applet!
3. Koristeći perspektivnu projekciju [1 bod] preletite kamerom preko vjetrenjače [1 bod] tako da ujedno rotirate "view-up" vektor [1 bod] - vidjeti applet!
Bodovi: _____ + _____ + _____ = _____