Vježbe 1

Koordinatni sustavi i transformacije kod iscrtavanja

Primjer crtanja linije u Java appletu:   applet   izvorni kod
1.1. Crtanje u zaslonskim koordinatama:   U Java appletu nacrtajte ekvidistantne horizontalne i vertikalne linije s međusobnim razmakom od 40 točaka. Eksperimentirajte s veličinom appleta. Primjer:   applet
1.2. Crtanje u prirodnim koordinatama (1):   U kvadratnom Java appletu nacrtajte parabolu y(x)=0.5*x^2-3 u koordinatnom sustavu s ishodištem u središtu appleta, a raspon vrijednosti za koordinate x i y je od -5 do 5. Koordinatne osi neka budu crne, a parabola crvene boje. Primjer:   applet
1.3. Crtanje u prirodnim koordinatama (2):   Nacrtajte koordinatne osi i graf funkcije sinus za jednu periodu od 0 do 2*Pi. Primjer:   applet
1.4. Implementirajte klasu GKS (globalni koordinatni sustav) koja omogućava crtanje u globalnim koordinatama sa sljedećim metodama:
  1. postaviNa(double x, double y) – postavlja "olovku" na poziciju (x, y) u globalnim koordinatama;
  2. linijaDo(double x, double y) – povlači liniju od posljednje zapamćene pozicije do (x, y) u globalnim koordinatama (dakle mora se izvršiti transformacija iz globalnih koordinata u koordinate prozora i potegnuti linija uz pomoć Java-rutine drawLine, te zapamtiti nove vrijednosti x i y kao posljednje);
  3. postaviBoju(Color c) – postavlja boju "olovke".
Konstruktorom GKS(Graphics g, double xmin, double xmax, double ymin, double ymax, int xsize, int ysize) zadaje se raspon koordinata globalnog koordinatnog sustava koji će biti prikazan u prozoru (appletu) veličine xsize, ysize (podatak o veličini prozora nužan je da bi se mogle izračunati odgovarajuće transformacije iz globalnih koordinata u koordinate prozora).
1.5. Da bi testirali implementaciju iz zadatka 1.4. riješite zadatke 1.2. i 1.3. pomoću metoda klase GKS.