Izradio: Josip Vincek
FOI Varaždin, 2012
XNA logo
XNA Game Studio je programsko okruženje (skup alata) koji služi za kreiranje igara. Platforme na kojima se mogu razvijati igre pomoću XNA su: Zapravo, za pokretanje iste igre na ovim platformama najčešće su potrebne samo male promjene izvornog kôda, što je jedna od velikih prednosti XNA platforme.

Uključuje XNA Framework, tj. skup biblioteka za razvoj igara temeljenih na Microsoft .NET Frameworku
XNA igre razvijaju se gotovo isključivo u Visual Studiu, a programski jezik je C#. Visual Basic je također opcija iako dugo nije bio podržan za razvoj XNA igara, a i danas se rijetko koristi u te svrhe.