Stereoskopska 3D grafika

Stereoskopija

Stereoskopija je slika koja prikazuje neki prostor u tri dimenzije, odnosno stvara iluziju dubine. Svaka se stereoskopija sastoji od dvije vrlo slične dvodimenzionalne slike i na neki način lijevo oko vidi jednu sliku, a desno drugu. Postupak je otkrio Sir Charles Wheatstone 1938. godine.

Princip rada

Svako oko prima dvodimenzionalnu sliku. Zbog razmaka među očima, slike se malo razlikuju, pa mozak može odrediti koji su predmeti bliže, a koji dalje, tako da se, kad gledamo koristeći oba oka, u mozgu stvara trodimenzionalna slika prostora koji gledamo. Naslikana, nacrtana ili fotografirana slika je dvodimenzionalna, i mi na njoj ne možemo vidjeti dubinu. Većinom razaznajemo udaljenost raznih predmeta koristeći iskustvo (relativna veličina objekata, prekrivanje jednog predmeta drugim, linearna perspektiva... (vidi perceptivne varke)), ali ne vidimo trodimenzionalnu sliku. Ona se može postići samo binokularnim gledanjem (postizanjem različitih slika na mrežnicama lijevog i desnog oka). Postoji više načina na koji se to može postići.
Tehnologije 3D prikaza

Stereoskopska grafika

Autostereoskopska grafika

Stvaranje 3D slike

3D kamere

Slike
  • VSC
  • VSC
  • VSC
  • VSC
  • VSC
  • VSC
  • VSC
  • VSC
  • VSC
  • VSC