Izbornik

UVOD

U ovom projektu dan je teorijski prikaz nekih od najpoznatijih game engina s njihovim najvažnijim karakteristikama. Najveći naglasak stavljen je na Unreal Development Kit, odnosno Unreal Engine u kojem je izrađen i praktični dio rada.

Praktični dio rada izrađen je kroz dva dijela. Prvi dio rada odnosi se na kreiranje zatvorenog levela koji se sastoji od dvije prostorije. Svrha je demonstriranje dizajniranja prostora, postavljanja tekstura, statičnih i pomičnih objekata, osvjetljenja, animacija i interaktivnosti s igračem. Također je načinjena i instalacija levela koji se može preuzeti na stranici za download. Drugi dio praktičnog rada odnosi se na jednostavnu demonstraciju kreiranja i oblikovanja terena.

Autori

Ovaj projekt izradili su Vladimir Mrkela i Andrijana Jarnjak u svrhe kolegija "Računalna grafika" na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu 2012. godine.

UVOD | SEMINAR | PRAKTIČNI RAD | DOWNLOAD | LITERATURA
Vladimir Mrkela i Andrijana Jarnjak (2012). Template: Template Reactor.