David Fabris, 39595/10-R
Projektni rad iz kolegija Računalna grafika (FOI), tema: Fraktalni modeli vegetacije

 • Ukratko opisani fraktalni modeli vegetacije, odnosno njihova primjena u računalnoj grafici. Rad je fokusiran na model drva kao najzanimljivijeg fraktalnog modela
 • Primjer: drveće
  Glavni principi crtanja fraktalnog drveća:

  Rekurzija –Jedna grančica je ista kao i grana, jedna grana ista je kao i cijelo drvo. Dublja rekurzija daje više detalja.

  Izvorni kod u C || Izvršna datoteka za linux
  * strelica (gore) povećava dubinu rekurzije, i suprotno, strelica (dolje) smanjuje dubinu rekurzije

  ________________________________________

  Skaliranje –Jedna grana ista je kao i cijelo drvo, no umanjena verzija. Svakim sljedećim rekurzivnim pozivom argument duljine se dijeli određenim faktorom.

  Izvorni kod u C || Izvršna datoteka za linux
  * strelica (gore) povećava dubinu rekurzije, i suprotno, strelica (dolje) smanjuje dubinu rekurzije

  ________________________________________

  Slučajnost (+3D) –Grančice nisu za fiksno određeni faktor umanjene u odnosu na grane. Slučajni faktor smanjivanja, ili rotacije grana konačno daje realističan rezultat

  Izvorni kod u C || Izvršna datoteka za linux
  * strelica (gore) povećava dubinu rekurzije, i suprotno, strelica (dolje) smanjuje dubinu rekurzije. Bilo koja tipka (space) generira novo fraktalno drvo

  ________________________________________
  Prezentacija

 • Prezentacija PDF
 • Prezentacija Powerpoint
 • ________________________________________

  Naslovna slika:
  Izvorni kod u C || Izvršna datoteka za linux
  * Bilo koja tipka (space) generira novu sliku

  Fraktalni listovi:
  Izvorni kod u C || Izvršna datoteka za linux

  Programi

  Crtanje fraktala: Fractal Fantasy

  Generiranje fraktala: Chaos Pro

  Literatura

 • Benoit B. Mandelbrot: The fractal geometry of nature
 • en.wikipedia.org/wiki/Fractal
 • davis.wpi.edu/~matt/courses/fractals/trees
 • www.home.aone.net.au/~byzantium/ferns/fractal