Računalna grafika - 1. kolokvij - 25. listopad 2011.

Geometrijske transformacije u 2D i 3D

Prezime i ime:
Bodovi: _____ + _____ + _____ = _____
1. Na zaslonu prikažite dio ravnine tako da je u donjem lijevom uglu koordinata (-10, -10), a u gornjem desnom (10, 10), te crnom bojom nacrtajte koordinatne osi [1 bod]. Crvenom bojom nacrtajte Arhimedovu spiralu r(φ) = 0.5 φ (r i φ su polarne koordinate, φ je u radijanima) [1 bod]. Animirajte rotaciju spirale tako da izgleda kao da izlazi iz središta [1 bod].   applet
2. Nacrtajte stilizirani avion koji se sastoji od trupa (valjka!) i krila [1 bod], te nosa i repa [1 bod]. Neka je os valjka na osi x. Animirajte rotaciju aviona oko osi x, te istovremeno četiri puta sporije oko osi y [1 bod] i sve to prikažite u ortogonalnoj projekciji [1 bod].   applet
3. Koristeći perspektivnu projekciju [1 bod] prikažite prelijetanje aviona iz prethodnog zadatka [1 bod] iznad xy-ravnine vizualizirane mrežom ravnih linija [1 bod].   applet