Vježbe 1

Koordinatni sustavi i transformacije kod iscrtavanja

Primjer crtanja linije u Java appletu:   applet   izvorni kod   (da bi ste vidjeli HTML kod koji poziva applet na meniju View u pregledniku odaberite Page Source)
1.1. Crtanje u zaslonskim koordinatama (1):   U Java appletu nacrtajte ekvidistantne horizontalne i vertikalne linije s međusobnim razmakom od 40 točaka. Eksperimentirajte s veličinom appleta. Primjer:   applet
1.2. Crtanje u zaslonskim koordinatama (2):   U kvadratnom Java appletu nacrtajte uzorak kao u sljedećem primjeru:   applet
1.3. Crtanje u lokalnim koordinatama (1):   U kvadratnom Java appletu nacrtajte parabolu y(x)=0.5*x^2-3 u koordinatnom sustavu s ishodištem u središtu appleta, a raspon vrijednosti za koordinate x i y je od -5 do 5. Koordinatne osi neka budu crne, a parabola crvene boje. Primjer:   applet
1.4. Crtanje u lokalnim koordinatama (2):   Nacrtajte koordinatne osi i graf funkcije sinus za jednu periodu od 0 do 2*Pi. Primjer:   applet
1.5. Crtanje u lokalnim koordinatama (3):   Nacrtajte koordinatne osi i kružnicu polumjera r = 4 sa središtem u ishodištu. Raspon vrijednosti x i y koordinata neka bude od -5 do 5. Primjer:   applet