GPGPU
General Purpose Graphics Processing Unit

Nacin rada

kombinacija sklopovlja i programskih komponenti koji omogućuju iskorištavanje snage današnjih GPU-a za procesorski zahtjevne zadatke

DOWNLOAD
Prezentacija