Microsoft xna


Link na pdf prezentacije seminara.


Pdf

Opis seminara


U ovom seminaru obradila sam Microsoftov xna GameStudio koji je prvenstveno namijenjen izradi igara za Zune, Windows i X-box platformu. To je dodatak Visual Studiu za razvoj igara. Prikazala sam koncepte koji se koriste prilikom izrade igara i predstavila kolegama samo okružzenje.Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!