Galerija rješenja 3. zadatka sa 1. kolokvija - Stari grad

3. Nacrtajte stilizirani varaždinski Stari grad [2 boda], kružite oko njega kamerom [1 bod] i sve to uz primjenu perspektivnog projiciranja [1 bod].