Računalna grafika - 1. kolokvij - 19. listopad 2010.

Geometrijske transformacije u 2D i 3D

1. Na zaslonu prikažite dio ravnine tako da je u donjem lijevom uglu koordinata (-5, -4), a u gornjem desnom (9, 4) i crvenom bojom nacrtajte pravac y(x) = -2 x + 4 [1 bod]. Crnom bojom nacrtajte elipsu s poluosima a = 3 i b = 1 i središtem u ishodištu [1 bod], te ju zrcalite na zadanom pravcu i nacrtajte u plavoj boji [1 bod].   applet
2. Valjak kojem je baza u xy-ravnini (središte baze je u ishodištu), a visina mu je tri puta veća od polumjera baze, treba zarotirati najprije oko osi y za 60 stupnjeva, a potom oko osi x za 45 stupnjeva [1 bod] i nacrtati u ortogonalnoj projekciji [1 bod]. Plašt treba prikazati sa 16 linija [1 bod].   applet
3. Nacrtajte stilizirani varaždinski Stari grad (slično kao na slici dolje) [2 boda], kružite oko njega kamerom [1 bod] i sve to uz primjenu perspektivnog projiciranja [1 bod].   applet
Prezime i ime:
Ukupni broj bodova: