Vježbe 5

Uvod u OpenGL

Primjer: Rješenje zadatka 1.4 uz pomoć OpenGL rutina -   GLelipse.c
1.4. Definirajte koordinatni sustav s donjim lijevim uglom (­10, ­5) i gornjim desnim uglom (10, 5), te uz pomoć rutina iz prethodnog zadatka nacrtajte slijedeće elipse:
  1. Poluosi a = 8, b = 4, a središte elipse je u ishodištu.
  2. Poluosi a = 8, b = 4, velika os elipse je pod kutem od 30° prema osi x, a središte je u točki (0, ­4)
  3. Poluosi a = 4, b = 1, elipsa je najprije zarotirana za 75°, potom pomaknuta za 2 u desno, te zrcaljena na osi y.
5.1. Riješite prvi zadatak sa kolokvija korištenjem OpenGL rutina.
K.1. Na zaslonu prikažite dio ravnine tako da je u donjem lijevom uglu koordinata (-10, -5), a u gornjem desnom (10, 5). Nacrtajte parabolu y(x) = x2 / 10 - 3 i pravac y(x) = 4 x / 5 - 3, te zrcalite parabolu na tom pravcu.
Primjer: Rješenje zadatka 3.5 uz pomoć OpenGL rutina -   GLkocka.c
3.5. Animirajte rotaciju kocke i to tako da se kocka istovremeno okreće oko sve tri koordinatne osi.
5.2. Riješite drugi zadatak sa kolokvija korištenjem OpenGL rutina.
K.2. Nacrtajte stožac kojem je baza u xz ravnini, vrh na y-osi, a visina mu je tri puta veća od polumjera baze - plašt treba prikazati sa 16 linija. Animirajte rotaciju stožca oko osi koja prolazi kroz obod baze i vrh stožca (tj. leži na plaštu), a nalazi se u xy ravnini - koristite se ortogonalnom projekcijom. Nacrtajte pravac na kojem leži os rotacije.