Vježbe 1

Matrična reprezentacija geometrijskih transformacija u 2D

Jednostavan primjer crtanja linije u Java appletu:   applet   source
1. Nacrtajte graf funkcije sinus.   applet
2. Nacrtajte elipsu s omjerom velike i male poluosi a/b = 2.   applet
3. Implementirajte matrične reprezentacije geometrijskih transformacija u 2D: rota­cije, translacije, skaliranja i zrcaljenja, te njihovu kompoziciju putem matričnog produkta.
4. Definirajte koordinatni sustav s donjim lijevim uglom (­10, ­5) i gornjim desnim uglom (10, 5), te uz pomoć rutina iz prethodnog zadatka nacrtajte slijedeće elipse:
  1. Poluosi a = 8, b = 4, a središte elipse je u ishodištu.
  2. Poluosi a = 8, b = 4, velika os elipse je pod kutem od 30° prema osi x, a središte je u točki (0, ­4)
  3. Poluosi a = 4, b = 1, elipsa je najprije zarotirana za 75°, potom pomaknuta za 2 u desno, te zrcaljena na osi y.
  applet