Grafičke kartice kao superračunala

Računalna grafika

Uvod
OpenCL
CUDA
nVidia Tesla
Razvoj
Zaključak, literatura

Fakultet organizacije i informatike, Varaždin 2009 © Ivan Švogor