Autor: Matija Novak, univ. bacc. inf.
Posljednja promjena: 19.11.2009. 17:36
Studij: Diplomski studij Smjer: Baze podataka i baze znanja
Stereografska 3D grafika
Ova stranica napravljena je za potrebe kolegija Računalna grafika na Fakultetu Organizacije i Informatike. Sadržaj ove stranice je prezentacija teme Stereoskopska 3D grafika.

O autoru: Matija Novak
Organizacija: Fakultet Organizacije i Informatike Predmet: Računalna grafika