Računalna grafika - 2. kolokvij

OpenGL

Nacrtajte lampu prikazanu na slici koja se sastoji od plašta stožca i 11 valjaka [4 boda]. Omogućite podešavanje oko horizontalnih osi u "zglobovima" korištenjem tipki 1 i 2, 3 i 4, te 5 i 6 [2 boda]. S lijeve strane postavite izvor svjetlosti bijele boje koji obasjava lampu, a površina lampe neka je plavosiva s metalnim sjajem [2 boda]. Postavite crveni izvor svjetlosti u lampi koji ima odgovarajuću širinu i smjer snopa, te provjerite da li ispravno osvjetljava žutu kuglu na desnoj strani slike [2 boda].
Ime i prezime:
Ukupni broj bodova: