Galerija rješenja 1. kolokvija

Zadatak 3.

Stilizirajte logo Foi: slovo F sastavite od 8 kocaka, slovo o od 8 kocaka, te "bazu" slova i od 3 kocke. Točka na slovo i neka je kugla (sfera). Slovo o rotirajte oko osi koja prolazi kroz središte slova, a kamerom kružite u ravnini xz. Koristite se perspektivnom projekcijom.