Računalna grafika - 1. kolokvij

Geometrijske transformacije u 2D i 3D

1. Na zaslonu prikažite dio ravnine tako da je u donjem lijevom uglu koordinata (-10, -5), a u gornjem desnom (10, 5) [1 bod]. Nacrtajte parabolu y(x) = x2 / 10 - 3 [2 boda] i pravac y(x) = 4 x / 5 - 3, te zrcalite parabolu na tom pravcu [2 boda].   applet
2. Nacrtajte stožac kojem je baza u xz ravnini, vrh na y-osi, a visina mu je tri puta veća od polumjera baze - plašt treba prikazati sa 16 linija [2 boda]. Animirajte rotaciju stožca oko osi koja prolazi kroz obod baze i vrh stožca (tj. leži na plaštu), a nalazi se u xy ravnini - koristite se ortogonalnom projekcijom [2 boda]. Nacrtajte pravac na kojem leži os rotacije [1 bod].   applet
3. Stilizirajte logo Foi: slovo F sastavite od 8 kocaka, slovo o od 8 kocaka, te "bazu" slova i od 3 kocke [1 bod]. Točka na slovo i neka je kugla (sfera) [1 bod]. Slovo o rotirajte oko osi koja prolazi kroz središte slova [1 bod], a kamerom kružite u ravnini xz[1 bod]. Koristite se perspektivnom projekcijom [1 bod].   applet